Kategoria CIT

Podatkowe aspekty CSR – część I

Wprowadzenie Nie ulega wątpliwości, iż działalność podatników coraz częściej wykracza poza dotychczasowe, sztywnie przyjęte konwenanse promowania swoich produktów i usług. Wynika to przede wszystkim z chęci zaistnienia w przestrzeni gospodarczej w taki sposób by wyraźnie odróżniać się od konkurencji. Nadrzędną…