O mnie

Jestem studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Administracja, autorem publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego oraz uczestnikiem konferencji naukowych poświęconych tej tematyce, zorganizowanych m.in. przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski.

Moje zainteresowania obejmują prawo podatkowe oraz prawo handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień natury prawnopodatkowej, w tym transakcji kapitałowych oraz finansowych, obrotu nieruchomościami, własności intelektualnej oraz przemysłowej, a także rynku nowych technologii.

Wybrane publikacje i wystąpienia:

Publikacja – Temat: „Opodatkowanie VAT transakcji wymiany Bitcoina„, „System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania„, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 251 – 263. ISBN 978-83-945471-0-3;

Wystąpienie – Temat: „Opodatkowanie VAT transakcji wymiany Bitcoina„, konferencja naukowa „System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania„, Uniwersytet Szczeciński;

Wystąpienie – Temat: „Amortyzacja podatkowa znaku towarowego.„, konferencja naukowa „Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne. Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.”, Uniwersytet Łódzki;

Wystąpienie – Temat: „Import towarów z terytorium Chin na terytorium Polski – skutki w VAT„, konferencja naukowa „Prawnopodatkowe aspekty wymiany handlowej między Polską a Chinami”, Uniwersytet Warszawski.